Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital mới đăng ký chào mua công khai hơn 1,7 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết để nâng sở hữu lên 51% vốn điều lệ.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua công khai hơn 1,7 triệu cổ phiếu BBT của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, tương đương 17,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BBT. Hiện tại Sài Gòn 3 Capital đang là cổ đông lớn nắm giữ 33,52% vốn điều lệ của Bông Bạch Tuyết. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ nâng sở hữu tại Bông Bạch Tuyết lên 51% vốn.

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng cổ phiếu chào mua, Sài Gòn 3 Capital sẽ cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu đăng ký bán. Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng cổ phiếu chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông của Bông Bạch Tuyết đăng ký bán tại một mức giá như nhau.

Giá chào mua đưa ra đợt này là 19.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá giao dịch của BBT trên sàn UPCoM khoảng 3% (BBT chốt phiên 18.9 giá 19.700 đồng/cổ phiếu). Để mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký, Sài Gòn 3 Capital sẽ chi khoảng 32,5 tỉ đồng. Trong vòng 1 tuần qua, cổ phiếu BBT đã có 5 phiên tăng trần với khối lượng giao dịch đột biến.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020, Bông Bạch Tuyết đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 927 tấn, tăng 28% so với thực hiện năm 2019 và sản lượng tiêu thụ tăng 22%, đạt 726 tấn. Công ty cũng lên kế hoạch đạt hơn 140 tỉ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 19 tỉ đồng và 15 tỉ đồng, giảm 13% so với kết quả thực hiện năm trước. Bên cạnh đó, Bông Bạch Tuyết cũng đưa ra kế hoạch chào bán riêng lẻ 2,8 triệu cổ phần cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và 1,2 triệu cổ phần cho CTCP Dệt may Gia Định với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/đơn vị. Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 40 tỉ đồng và sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty…

Call Now Button