HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN FDA

Bước 1: Vào đường link sau https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm
Bước 2: Gõ Bach Tuyet vào ô theo hướng dẫn dưới hình và chọn “search”

bong-bach-tuyet-fda-certification-check-1

chứng nhận fda Bông Bạch Tuyết

Bước 3: Nhấn vào đường link chứng nhận tương ứng để xem kết quả FDA của Bông Bạch Tuyết

bong-bach-tuyet-fda-certification-check-2

chứng nhận fda Bông Bạch Tuyết

CHỨNG NHẬN CE

Bước 1: Vào đường link sau https://uasl.uk.com/certifiedorganization/
Bước 2: Gõ Bach Tuyet vào ô Name(Enter first 3 Character of your company Name in Capital Letter), gõ CE/016851/0620 vào ô Certificate Number và chọn Vietnam ở ô country theo hướng dẫn dưới hình. Sau đó chọn submit để xem chứng nhận CE

bong-bach-tuyet-ce-certification-check-1

chứng nhận ce Bông Bạch Tuyết

Call Now Button