Khẩu trang Bông Bạch Tuyết 3 lớp hộp 50 cái (Xanh)

Chăm sóc dịu nhẹ. Bảo vệ chu toàn