Tăm bông trẻ em Merigo hộp tròn nắp xoay

MỀM MẠI. TINH KHIẾT. AN TOÀN VỚI DA NHẠY CẢM