Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CP BBT TRÊN SÀN UPCOM

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT
(Có đính kèm bản Quyết định và Thông Báo bên dưới)
Quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 05/06/2018


Thông báo về Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã chứng khoán: BBT)
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 05/06/2018 và thông báo số 576/TB-SGDHN ngày 05/06/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết thông báo về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Bông Bạch Tuyết (mã: BBT) như sau:

– Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
– Trụ sở chính: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
– Mã chứng khoán: BBT
– Ngày giao dịch đầu tiên: 12/06/2018
– Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 2.300 đồng/cổ phiếu.

Thông báo số 576/TB-SGDHN ngày 05/06/2018

— Ngày đăng: 06-06-2018.