Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1-Thời gian: 09 giờ sáng ngày 19/05/2017
2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô B52/I – B53/I – B54/I, đường số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM
Tập Tin: Tai-Lieu-DHCD-2017
Thong Bao Hop DHCD
Noi Dung Hop DHCD
Mẫu Thư Mời và Giấy Ủy Quyền
– Mẫu Thư Mời
Thu Moi0001_Edit
– Mẫu Giấy Ủy Quyền
Giay uy quyen0001_Edit
Tập Tin: Tai-Lieu-DHCD-2017