Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Lần 3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 như sau:
1-Thời gian: 08 giờ 30 phút sáng ngày 09/06/2017
2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô B52/I – B53/I – B54/I, đường số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM
Tập Tin: Tai-Lieu-DHCD-2017
scan12140001
scan12140002
Tập Tin: Tai-Lieu-DHCD-2017