Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

Khẩu trang xanh 3 lớp Meriday

Kết cấu khẩu trang xanh Meriday bao gồm:
1. Thanh nẹp mũi
2. Dây đeo
3. Lớp vải không dệt
4. Lớp vải lọc chất lượng cao
5. Tên công ty.

Xem tất cả 2 kết quả