Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

Bông Batuni

Dựa trên nhu cầu khách hàng, Bông Bạch Tuyết sử dụng công nghệ tiên tiến của Châu Âu để cải tiến bông đầu cuối của quy trình sản xuất bông y tế thành bông Batuni sử dụng trong công nghiệp dùng để vệ sinh máy móc thiết bị.

Xem tất cả 3 kết quả