Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

Gạc cầu

Gạc được sản xuất dưới dạng hình cầu. Tùy theo kích thước và cấu trúc mà gạc sẽ được sử dụng chuyên biệt trong từng trường hợp khác nhau.
Các hình dạng của gạc cầu: Hình cầu, hình củ ấu, hình hạt đậu…

Xem tất cả 3 kết quả