Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 3

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Lần 3 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 như sau: 1-Thời gian: 08 giờ 30 phút sáng ngày 09/06/2017 2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 2

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 2

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Lần 2 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 như sau: 1-Thời gian: 08 giờ sáng ngày 26/05/2017 2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô...
Trang 2 trong 3123