Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CP BBT TRÊN SÀN UPCOM

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CP BBT TRÊN SÀN UPCOM

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT (Có đính kèm bản Quyết định và Thông Báo bên dưới) Quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 05/06/2018 Thông báo về Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã chứng khoán: BBT) Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 05/06/2018 và thông báo số 576/TB-SGDHN...
Trang 1 trong 3123