Bông bạch tuyết

Nhân viên

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Địa chỉ: 550 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 3975 1493 – Fax: (08) 3974 4024
Email: info@bongbachtuyet.com.vn
Website: http://bongbachtuyet.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Địa chỉ: 550 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (08)39751493 – Fax: (08)39744024
Email: info@bongbachtuyet.com.vn
Website: http://bongbachtuyet.com.vn

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

B52-B54/I 2E, KCN Vĩnh lộc, H.Bình Chánh, Tp.HCM
Điện thoại: (08)37652516 – (08)37652518
Fax: (08)37652515

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

B52-B54/I 2E, KCN Vĩnh lộc, H.Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 3765 2516 – (08) 3765 2518
Fax: (08) 3765 2515


LIÊN HỆ NHANH