Bông bạch tuyết

Nhân viên

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 1-Thời gian: 09 giờ sáng ngày 19/05/2017 2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô B52/I – B53/I –...